SQL Server 2000 Kurulumu

Gereken En Az Sistem Gereksinimleri

Donanım Gereksinimleri

Bilgisayar Intel veya uyumlu sistemler, Pentium 166 Mhz veya daha üstü.
Bellek Enterprise Edition sürümü için en az 64MB, tavsiye edilen 256 MB.
Standard Edition sürümü için en az 32MB, tavsiye edilen 128 MB.
Sabit Disk Tipik kuruluş için 300 MB.
Dosya Sistemi NTFS veya FAT.

Yazılım Gereksinimleri

İşletim Sistemi Windows 2000 Server, Windows NT Server veya Windows 2000 Professional.
Personel Edition sürümü için Windows 9x.
SQL CE için sadece Windows CE.

SQL Server 2000 kurulumunu gerçekleştirmek için adım adım ilerleyeceğiz.

Adım 1 : SQL Server 2000 kurulum programını, SQL Server 2000 CD’sinin otomatik başlama özelliği ile veya Autorun.exe programını çalıştırarak başlatabiliriz.

sql-kurulumu

SQL Server 2000 Components : SQL Server 2000′i kurulumunu başlatmak için.

SQL Server 2000 Prerequisities : Kuruluma başlamak için gerekli olan programları yüklemek için.

Browse Setup/Upgrade Help : Mevcut kurulu olan SQL Server’ı yüklerken veya sürümünü yükseltirken takip edilecek adımları gösteren yardım dökümanı için.

Read The Release Notes : Son yapılan değişiklikler hakkında bilgi sunan metin dosyası için.

Visit Our Web Site : Microsoft’un http://www.microsoft.com/SQL/ sayfasına bağlanmak için.

Adım 2 :Veritabanı sunucusu kurulumunun seçimi.

sql-kurulumu-2

Install Database Server : Veritabanı sunucusunun kurulumu için.

Install Analysis Services : Analiz Servisleri uygulamalara ‘online analytical processing (OLAP)‘ servisi sağlar. OLAP teknolojisi büyük verilerin düzenlenmesi ve incelenmesi için kullanılır.

Install English Query : English Query yardımıyla İngilizce soru cümleleri, SQL Server’ın anlayacağı bir dile çevrilerek farklı ve ilişkisel kaynaklardan veri sorgulanabiliyor. Bu seçenek ile English Query’nin yüklenmesini sağlıyoruz.

Adım 3 : SQL Server kurulum sihirbazı başlar.

Kurulum sihirbazı, yeni bir SQL Server yükleyebileceğimizi veya varolan SQL Server üzerinde düzeltme yapabileceğimizi belirtir.

Adım 4 :Kurulum metodunun seçilmesi.

3sqlkurulumu

Local Computer : SQL Server’ın kullanmakta olduğumuz bilgisayara yükleneceğini belirtir.

Remote Computer : SQL Server’ın uzaktaki sunucu bilgisayara yükleneceğini belirtir.

Adım 5 : Kurulum seçeneği.

4sqlkurulumu

Create a new instance of SQL Server, or install Client Tools : Yeni kurulum yapıyorsak bu seçenek aktif olur. Bu seçenekle SQL Server’ı ve istemci araçlarını yükleriz.

Upgrade, remove, or add components to an existing instance of SQL Server : Kurulu olan SQL Server üzerinde değişiklikler yapacaksak ikinci seçeneği kullanırız.

Adım 6 : Kullanıcı bilgilerinin girişi.

7sqlkurulumu

Sunucu ismini ve şirket ismini gireriz.

Adım 7 : Lisans sözleşmesini kabul ederiz.

Adım 8 : Kurulum tanımlaması yaparız.

5sqlkurulumu

Kurduğunuz SQL Server sürümüne bağlı olarak ‘Server and Client Tools’ seçeneği aktif olmayabilir. Kurulan bilgisayarda veritabanı sunucusu çalıştırmak istiyorsanız bu seçenek aktif olmalı. Biz bu seçeneği seçerek kuruluma devam edeceğiz.

Adım 9 : Örnek (Instance) ismin belirlenmesi.

8sqlkurulumu

SQL Server 2000, aynı bilgisayar üzerinde farklı adlandırılmış birden fazla SQL Server 2000′in kurulmasına imkan tanır.
Kuracağımız SQL Server’ a isim veririz. Bu isim bizim uygulamamızla adreslenir. Kurulum akışında varsayılan değer işaretli olarak gelir.

Default Instance : Bilgisayarın adı ile kurulan SQL Server varsayılan SQL Server kurulumudur. (Benim bilgisayarımın ismi ‘oznur’ olduğu için, örnek(instance) ismi ‘oznur’ olmuş oluyor.)

Instance Name : SQL Server’ı kendi belirlediğimiz bir isimle kurarız. SQL Server’ı çalıştırma sırasında bilgisayar\SQL Server örneği (instance’ı) yazarak bu isimle SQL Server’a bağlanabiliriz.

Adım 10 : Kurulum türünü seçeriz ve hedef klasörleri belirleriz.

6sqlkurulumu

Aşağıdaki kurulum türü özelliklerine bakarak, istediğimiz kurulum türünü seçeriz.

Typical : Tipik kurulum seçeneği SQL Server’ın varsayılan bileşenlerinin yüklenmesini sağlar.
Minimum : Minimum kurulum seçeneği SQL Server’ın çalışması için gereken bileşenlerinin yüklenmesini sağlar. Yönetim araçlarını yüklemez.
Custom : İstediğimiz bileşenleri yükleyebilmek için bize seçenekler sağlar.

Sistemde belirlediğimiz hedef klasörlere yükleme yapılmasını sağlarız.

Program Files : SQL Server program dosyalarının kurulacağı klasörü gösterir.
Data Files : SQL Server veritabanı dosyalarının saklanacağı klasörü gösterir. Veri dosyaları, veritabanlarının ve beraberindeki dosyaların genişleyebileceği göz önüne alınarak yeterli disk alanı olan bir sürücüye yerleştirilmeli.

Adım 11 : SQL Server servisleri için kullanıcı hesabını belirleriz.

9sqlkurulumu

SQL Server servislerinin hangi kullanıcı hesabı ile kullanılacağı belirlenir.

SQL Server Servis Hesabı (SQL Server Service Account), SQL Server servislerinin kullanılmasını sağlar. Herbir SQL Server servisi, belirlenen servis hesabı güvenliğinde çalışır. Kullanacağımız servis hesabını Uygulama Etki Alanı Kullanıcı Hesabı (Domain User Account) veya Yerel Sistem Hesabı (Local System Account) olarak seçebiliriz.

Local System Account : Yerel Sistem Hesabı seçilirse, SQL Server servisleri, uzaktaki sunuculara güvenli bağlantı ile bağlanamaz. Uygulama etki alanınında olmayan bir bilgisayardaki SQL Server üzerinde işlem yapılmak istenirse, Yerel Sistem Hesabı kullanılabilir.

Domain User Account : Uygulama Etki Alanı Kullanıcı Hesabı kullanılırsa, ağ üzerindeki kaynaklara ve uzak sunuculara, güvenli bağlantılar kurularak erişilebilir. Seçilen, Uygulama Etki Alanı Kullanıcı Hesabı, SQL Server bilgisayarı üzerinde yönetici (administrator) yerel grubunun bir üyesi olmalıdır.

Adım 12 : Yetkilendirme türünü belirleriz.

10sqlkurulumu

Yetkilendirme türünü belirlemekle kurduğumuz SQL Server güvenliğini belirlemiş oluruz. Bunun için, Windows Authentication Mode veya Mixed Mode seçenekleri vardır.

Windows Authentication Mode : Windows NT kimlik denetiminden geçen kullanıcılara, SQL Server’a erişme hakkı tanınır. Erişim, Windows kullanıcı güvenlik sınırları içinde gerçekleşir.
Mixed Mode : Normal Windows kullancısı haklarıyla değil de, yönetici haklarıyla veritabanları üzerinde işlem yapabilmek için Mixed Mode seçilir. Mixed Mode seçildiğinde, sistem yöneticisi hesabı olan ‘sa’ kullanıcısına şifre verilerek güvenlik sağlanır. Şifre boş bırakılabilir, ama tabi ki güvenlik açısından tavsiye edilmez.

Biz ‘Windows Authentication Mode‘ seçeneğini seçerek kuruluma devam edeceğiz.

Adım 13 : Karakter Seti ve Sıralama Düzeni ayarlarını yaparız.

Karakter Seti : Kurulum sırasında kullanılan dili destekleyen karakter setini seçeriz. Bunun için, karakter setini içeren kod sayfası seçilir. Bir sunucu üzerindeki bütün veritabanları için sadece bir karakter seti seçilir. Ancak bu sunucu üzerindeki bütün veritabanları için, sadece bir tane karakter seti kullanacağımız anlamına gelmez.

Sıralama Düzeni : Sıralama düzeni, karakter setini, sorgulanan karakter verisi ile karşılaştırır. Böylece, sorgunun sonucunda dönecek olan verileri etkilemiş olur. Aynı zamanda performansı da etkilemiş olur. Örneğin büyük-küçük harf ayrımı olmayan bir sıralama düzeninde, daha az karşılaştırma yapılır. Bu durum, performansı arttırır.

Adım 14 : Dosyalari kopyalamaya başlayacağını belirten pencere ekrana gelir. Dosyalar kopyalanmaya başlar.

Adım 15 : Dosya kopyalama işlemi bittikten sonra, kurulumun tamamlandığına dair bir ekran karşımıza gelir . Böylece kurulumu tamamlamış oluruz.

SQL Server’ı Başlatma

Şimdi kurduğumuz SQL Server’a nereden ulaşacağımıza bakalım.
SQL Server’a ulaşabilmek için ilk önce, SQL Server’ın çalışması için gereken servisleri çalışır hale getirmemiz gerekir.

SQL Server Service Manager ile servislerin başlatılması, duraklatılması ve durdurulması işlemlerini gerçekleştirebiliriz.

Servisi başlatmak için, yeşil ok tuşuna basarız.

SQL Server’a bağlanıp, verileri görebilmek için SQL Server Enterprise Manager’a ulaşmamız gerekir. Başlat menüsünde, Programlar grubunda, Microsoft SQL Server grubu içinden Enterprise Manager’a ulaşabiliriz. SQL Server’a bağlanırken, SQL Server kullanıcı hesabıyla bağlanabiliriz.

Bu derste öğrendiklerimiz

  • SQL Server 2000 için gerekli yazılım ve donanım gereksinimleri,
  • SQL Server 2000 kurulum seçenekleri,
  • SQL Server 2000 kurulumu.

 

Not : Yazı alıntıdır…

Yorumlayın