dnscmd DNSServerName /Zoneadd domain.com /Primary
dnscmd DNSServerName /RECORDADD domain.com @ NS ns1.okanozbey.com
dnscmd DNSServerName /RECORDADD domain.com @ NS ns2.okanozbey.com
dnscmd DNSServerName /RecordAdd domain.com www A 1.1.1.1
dnscmd DNSServerName /RecordAdd domain.com @ A 1.1.1.1
dnscmd DNSServerName /RecordAdd domain.com MX A 1.1.1.2
dnscmd DNSServerName /recordadd domain.com @ /Aging /OpenAcl MX 10 mx.okanozbey.com.

Yorumlayın