Volume Shadow Copy Service error: Error creating the Shadow Copy Provider COM class with CLSID {463948d2-035d-4d1d-9bfc-473fece07dab} [0x80070005, Access is denied.

Event Loglarda bu tarzda bir hata ile karşılaşırsanız panik yapmayın 🙂

Sebebi WTVdsProv ve WTspanshotProvider ismindeki DCOM çalıştıran kullanıcının ( Sistem kullanıcısının ) yetkisiz olmasından kaynaklanmaktadır.

Çözümü ise basit ;

1 Component Services açın, Computers – My Computer – DCOM Config yolunu takip edin
2 WTVdsProv sağ tıklayarak – Properties – Identity tabına gelin ve buraya This User seçerek Administrators yetkisine sahip olan bir kullanıcı ekleyin.
3  Aynı işlemleri  WTSnapshotProvider  içinde gerçekleştiriniz.

Sorun çözülmüştür. Başka bir makalede görüşmek üzere 😉

Yorumlayın