How to kill a Windows service stopping or starting 

Öncelikle Komut satırımızı yönetici olarak açıyoruz. ( Open the command line run as administrator )

C:\Users\Ozbey> sc queryex wuauserv

yazıyoruz , bu komutla ben Windows Update servisini durdurdum. sc queryex servicename şeklinde kullanabilirsiniz.  Bu komut ile PID numarasini bulacağız servisin. ( Use the sc queryex servicename command on cmd and we will find PID number )

Komutu verdikten sonra aşağıda ki gibi değerler gelecektir. ( When you run this query you will see result )

SERVICE_NAME: wuauserv
TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS
STATE : 1 STOPPED
WIN32_EXIT_CODE : 1077 (0x435)
SERVICE_EXIT_CODE : 0 (0x0)
CHECKPOINT : 0x0
WAIT_HINT : 0x0
PID : 213
FLAGS :

Şimdi servisin pid numarası 213 olduğunu görüyoruz ve aşağıda ki komutu çalıştırıyoruz. ( we learned pid number. now we need to kill services. )

C:\Users\Ozbey> taskkill /f /pid 213

İşlem tamamlandı, artık servisimiz durduruldu. Tekrardan işleminizi yapabilirsiniz. ( Completed now you can start service again. )

Teşekkürler.. ( Thanks a lot )

Yorumlayın