IIS üzerinde çalıştırdığınız ASP.NET uygulamaları Code Access Secutiry (CAS) ismindeki kontrol sistemi ile kısıtlanırlar.
Bu güvenlik katmanı hangi classın hangi katmanda çalışacağını belirler. Sunucu üzerinde sitenizin gereksinim duyduğu assembly
ve sitenize ait dll dosyalarını çalıştırabilmek için bu güvenlik sisteminin Full olması gerekmektedir.


[SecurityException: Request for the permission of type ‘System.Security.Permissions.SecurityPermission, mscorlib,
Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089′ failed.]
System.Web.Security.UrlAuthorizationModule.CheckUrlAccessForPrincipal
(String virtualPath, IPrincipal user, String verb) +42


 

Yukarıda ki gibi bir Security Exception permission hatası alırsanız aşağıda ki kodu çalıştırarak uygulamanızın 32bit ve 64bit .net 2 ve .net 4 için Trust seviyesini full yapabilirsiniz. Bu şekilde probleminiz çözümlenecektir.


C:\Windows\System32\inetsrv\appcmd.exe set config “Site-adı” -section:system.web/trust /level:”Full” /clr:4 /commit:webroot
C:\Windows\SysWOW64\inetsrv\appcmd.exe set config “Site-adı” -section:system.web/trust /level:”Full” /clr:4 /commit:webroot
C:\Windows\System32\inetsrv\appcmd.exe set config “Site-adı” -section:system.web/trust /level:”Full” /clr:2 /commit:webroot
C:\Windows\SysWOW64\inetsrv\appcmd.exe set config “Site-adı” -section:system.web/trust /level:”Full” /clr:2 /commit:webroot


 

Yorumlayın