SCVMM ‘de migrate işleminde aşağıdaki hatayı alıyorsanız ;

Error (2940)
VMM is unable to complete the requested file transfer. The connection to the HTTP server could not be established.
Unknown error (0x80072ee2)

Recommended Action
Ensure that the HTTP service and/or the agent on the machine HOST.okanozbey.com are installed and running and that a firewall is not blocking HTTP/HTTPS traffic on the configured port.

Host sunucular ve scvmm sunucu üzerinde TCP ve UDP için bir kural oluşturun ;

netsh advfirewall firewall add rule name=”HyperV-TCP” dir=in action=allow protocol=TCP remoteip=.1.1.1,2.2.2.2,3.3.3.3
netsh advfirewall firewall add rule name=”HyperV-UDP” dir=in action=allow protocol=UDP remoteip=1.1.1.1,2.2.2.2,3.3.3.3

Yukarıdaki komutları CMD üzerinde çalıştırmanız yeterli. 1.1.1.1 ve 2.2.2.2 ip adreslerini Hyper-v ip adresleri ile değiştirin. 3.3.3.3 yazan ip adresini ise scvmm sunucu ip adresini yazın.

Bu işlemi yaptıktan sonra firewall üzerinde host sunucular ve scvmm sunucuya tcp udp portlar için tüm portlara erişim izni vermiş oluyorsunuz ve problem çözülüyor.

Yorumlayın