Erişebildiğimiz bir başka serverda kullanıcı adımız aynı ise ve diğerinde olduğu gibi admin haklarına sahip isel , komut konsolundan ,

qwinsta /server:serveripsi

komutunu yazıp, çıkan sonuçlarda atmak istediğimiz user ın session id sini , bulup , sonra da aşağıdaki komutu çalıştırınız.

logoff 1 /server:serveripsi

1 yazan kısım session id si olacak.

 

Yorumlayın