Merhaba,

Aşağıda ki powershell komutu ile registry’de bulunan tüm zoneların master ip adreslerini değiştirebiliyoruz. Üstelik servis restart’ta gerekmiyor..

Get-ChildItem ‘HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\DNS Server\Zones’ | ForEach-Object {Get-ItemProperty $_.pspath | Where-Object {$_.MasterServers -eq “1.2.3.4”}} | ForEach-Object {Set-DnsServerSecondaryZone -name $_.PSChildName -MasterServers “5.6.7.8”}

Get-ChildItem ‘HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\DNS Server\Zones’  bu komut ile tüm zonelara ait bilgileri çekebiliyoruz.

Where-Object {$_.MasterServers -eq “1.2.3.4”}} bunun ile sadece MasterServers ip adresi 1.2.3.4 olanları listeliyoruz.

ForEach-Object {Set-DnsServerSecondaryZone -name $_.PSChildName -MasterServers “5.6.7.8”} komutu ile gelen sonucların masterservers ip adresini 5.6.7.8 olarak değiştiriyoruz.

Yorumlayın