content top

Veeam Backup & Replication v11 Add-PSSnapin hatası çözümü

Veeam Backup & Replication v11 Add-PSSnapin hatası çözümü

Merhaba, Veeam Backup & Replication v11 sürümünde aşağda ki gibi bir hata alıyorsanız , hatanın sebebi veeam’in güncellemiş olduğu powershell modul’dür. Add-PSSnapin : The Windows PowerShell snap-in ‘VeeamPSSnapin’ is not installed on this computer. At C:\VeeamScripts\VeeamSlackNotifications\SlackNotificationBootstrap.ps1:15 char:1 + Add-PSSnapin VeeamPSSnapin + ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ +...

Devamı

RDP Network Level Authentication NLA Hatası Çözümü

RDP Network Level Authentication NLA Hatası Çözümü

Merhaba, Bu yazımızda dönem dönem karşılaştığımız bir hata olan “The remote computer that you are trying to connect to requires network level authentication (NLA), but your windows domain controller cannot be contacted to perform NLA. If you are an administrator on the remote computer, you can disable NLA by using the options on the remote tab of the System properties dialog box.” hatasının nasıl çözüleceğine...

Devamı

SPF , PTR , RDNS , DMARC , DKIM Nedir ? Mailin Spama Düşmesi

  Merhaba arkadaşlar, son dönemlerde ciddi bir şekilde spam maillerin arttığı ve gönderilen maillerin spam’a düştüğü yönünde sorular geliyor bunun üzerine referans bir makale olması açısından bu konulara değinen bir makale hazırlamaya karar verdik. Öncelikle terimleri ve işleyişlerini açıklayalım sonrasında Spam’a düşme sebeplerini inceliyelim. SPF Nedir ? Sender Policy Framework teriminin...

Devamı

Mail Enable Edition Özellik Farkları

Mail Enable Edition Özellik Farkları

Mail Enable da bulunan Standart Professional Enterprise ve Premium editionlar arasındaki farklar aşağıdaki gibidir ;   MailEnable Versiyonları Arasındaki Farklar   Recent Features Standard Professional Enterprise Premium Entegre Webmail ve Mobil Chat + + + Jabber/XMPP Chat Servisi + + + Webmail Video Chat + + + ActiveSync için Proxy Authentication + + + Facebook Authentication Entegrasyonu + + + Birden...

Devamı

MailEnable DLL Dosyalarını Register Etmek , Mailenable MMC Konsol Crash Olması Problemi

Merhaba, Mailenable kullanırken MMC konsolu bazen crash olarak kapanabilir bu tarz durumlarda aşağıda ki komutları komut satırına yazarak dll dosyalarını tekrar register edip işlemlerinizi sunucuyu restart ederek tekrar deneyebilirsiniz. regsvr32 MEAdmin.dll regsvr32 MEAdminLS.dll regsvr32 MEAdminMTA.dll regsvr32 MEAdminPOPS.dll regsvr32 MEAdminSF.dll regsvr32 MEAdminSMTP.dll regsvr32 MEAdminWebMail.dll

Devamı

Mailenable Servisleri Komut Satırı Üzerinden Restart Etmek

sc stop MEHTTPS sc stop MEIMAPS sc stop MELDAPS sc stop MELCS sc stop MEMTAS sc stop MERADMS sc stop MEPOPS sc stop MEPOCS sc stop MESMSCS sc stop MESMTPCS sc start MEHTTPS sc start MEIMAPS sc start MELDAPS sc start MELCS sc start MEMTAS sc start MERADMS sc start MEPOPS sc start MEPOCS sc start MESMSCS sc start MESMTPCS

Devamı

Komut satırı ile Microsoft DNS’E domain eklemek

dnscmd DNSServerName /Zoneadd domain.com /Primary dnscmd DNSServerName /RECORDADD domain.com @ NS ns1.okanozbey.com dnscmd DNSServerName /RECORDADD domain.com @ NS ns2.okanozbey.com dnscmd DNSServerName /RecordAdd domain.com www A 1.1.1.1 dnscmd DNSServerName /RecordAdd domain.com @ A 1.1.1.1 dnscmd DNSServerName /RecordAdd domain.com MX A 1.1.1.2 dnscmd DNSServerName /recordadd domain.com @ /Aging /OpenAcl MX 10 mx.okanozbey.com.

Devamı

Dizin icerisindeki tum bos klasorleri silme ( How to delete empty folders with command line )

for /f “delims=” %d in (‘dir /s /b /ad ^| sort /r’) do rd “%d”

Devamı

content top